.:Menu:.

.:Kontakty:.

Decomkov kontakt +420 233 337 333
+420 603 252 174 Decomkov kontakt
Decomkov kontakt info@decomkov.cz Decomkov kontakt

.:Sídlo společnosti:.

Cukrovarnická 1071/62, 162 00 Praha 6

Decomkov Praha

zobrazit na mapy.cz

Produkty

Imitanty kontaminace

Imitanty kontaminace jsou roztoky, které mohou být určeny pro výcvik práce s nebezpečnými látkami, pro nácvik bezpečných pracovních postupů a pro nácvik dekontaminačních postupů. Uplatnění nacházejí např. při nácviku činností na pracovištích s toxickými látkami, při práci s otevřenými radioaktivními zářiči (nukleární medicína, laboratoře), specialisté z řad Hasičského záchranného sboru ČR. Imitanty mohou být použity i pro kontrolu mycích procesů např. při provádění úklidových služeb. Imitanty mohou být dodány jako předplněné aerosolové rozprašovače (spreje) nebo v kanystru (pro nástřik vlastním zařízením).

Významné vlastnosti imitantů jsou:

  • Dobrá adheze k povrchům,
  • Neviditelnost (bezbarvý roztok),
  • Nevýznamný vliv na lidské zdraví a životní prostředí,
  • Snadné zviditelnění, např. pomocí vyvolávacího činidla.

V případě zájmu je možné připravit i imitant s obsahem radioaktivní látky, který však není běžně vyráběn. Jeho použití je třeba připravit podle doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Imitanty byly vyvinuty v rámci projektu výzkumu a vývoje Činidla, prostředky a metody dekontaminace.

Dekontaminační dezaktivační pěna PD-1c

Přípravek pro dekontaminaci ploch znečištěných radioaktivními látkami. Vhodný zejména pro výzkumné ústavy, uranový průmysl apod. Účinek je zajištěn kombinací tenzidů a látek, které usnadňují resorpci těžkých iontů. Přípravek se aplikuje obvykle vhodným pěnogenerátorem. Vzniklá pěna má řadu výhod:

  • Vysoké napěnění – z 1 litru přípravku se získá více než 10 litrů pěny,
  • Velká efektivita práce – v důsledku napěnění je spotřeba činidla cca 10x nižší, než v případě roztoku,
  • Pěna je aktivní systém. Bublinky stále mění svoji konfiguraci (rozměr, tvar), tím mechanicky působí na povrch a omývají ho.
  • Pěnou lze dekontaminovat i svislé plochy (ulpívá na stěnách) nebo komplikované tvary, které nelze jinak očistit (např. hadrem nebo kartáčem).

Přípravek je dodáván ve spolupráci s firmou MPD plus, s.r.o., Rakovník.

Dekontaminační tekuté mýdlo Neodekont

Neodekont je určen pro mytí pokožky, pracovních ploch a pomůcek kontaminovaných radionuklidy. Velmi dobře však emulguje mastné látky, lze jej proto použít i na plochy znečištěné např. zbytky vazelíny. Účinnost byla testována v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy a dále mj. společností VF, a.s. Černá Hora v rámci projektu Činidla, prostředky a metody dekontaminace.

Přípravek je dodáván ve spolupráci s firmou MPD plus, s.r.o., Rakovník.

Směs Hvězda: Použití k dezinfekci

Směs Hvězda má, kromě dekontaminačního účinku popsaného dále, i silný dezinfekční účinek. Ten byl prokázán testy provedenými v akreditované laboratoři Chemila spol. s.r.o., Hodonín (laboratoř č. 1273 akreditovaná ČIA). Testy provedené ve Státním veterinárním ústavu Praha navíc ukázaly, že směs dokáže zneškodnit i spóry Bacillus anthracis, zjednodušeně označovaného jako antrax. Směs splňuje běžné požadavky na dezinfekční přípravky (odbouratelnost apod.) a je distribuována i pro potřeby běžné dezinfekce např. v potravinářství nebo v nemocnicích.

Směs Hvězda: Použití k dekontaminaci

Směs Hvězda byla vyvinuta jako univerzální činidlo, mj. s cílem dekontaminovat povrchy vojenské nebo hasičské techniky (např. v případě teroristického útoku) nebo lidskou pokožku zasaženou chemickými otravnými látkami. Dekontaminační účinnost byla testována na Katedře toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a v Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč (složka Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR).

Směs Hvězda byla vyvinuta ve spolupráci se společností VF, a.s. Černá Hora v rámci projektu Činidla, prostředky a metody dekontaminace). Směs je dodávána ve spolupráci s firmou MPD plus, s.r.o., Rakovník.

Činidla s antiparazitálním účinkem

V rámci projektu Vývoj polyvalentního činidla se sporicidním, antiparazitálním a fungicidním účinkem byly vyvinuty a testovány přípravky pro veterinární použití, které mají schopnost zneškodňovat zárodky parazitů hospodářských zvířat v prostorech chovů. Účinnost těchto přípravků byla testována na Fakultě veterinárskeho lekárstva v Košicích. V současnosti se připravuje distribuce těchto přípravků v ČR a na Slovensku ve spolupráci s firmami MPD plus, s.r.o. Rakovník, a ChemProtect. SK s.r.o.

DEKOROL

Pro dokonalé a ekologicky přijatelné čištění skvrn ropných látek na zpevněných površích byl vyvinut tenzidický přípravek DEKOROL. Přípravek se aplikuje ve formě pěny, provede se emulgace a následně se pěna odsaje mokrým vysavačem. Výhodou pěny je nízká spotřeba tenzidického přípravku a pomalé tečení emulgátu, které umožňuje dokonalé odsátí vysavačem a tím minimalizaci úniků emulgátu do životního prostředí. Součástí technologie je i doporučený způsob likvidace emulgátu.

Technologie má uplatnění při čištění zaolejovaných ploch ve výrobních halách a obecně při výrobě a manipulaci s ropnými produkty a podobnými látkami.

Přípravek DEKOROL je dodáván ve spolupráci s firmou MPD plus, s.r.o. Rakovník.

Vytvořil projekt Webdesign-SEO.cz 2010 | Všechna práva vyhrazena