.:Menu:.

.:Kontakty:.

Decomkov kontakt +420 233 337 333
+420 603 252 174 Decomkov kontakt
Decomkov kontakt info@decomkov.cz Decomkov kontakt

.:Sídlo společnosti:.

Cukrovarnická 1071/62, 162 00 Praha 6

Decomkov Praha

zobrazit na mapy.cz

Reference

Grantové poradenství – projekty výzkumu a vývoje, které jsme pro své partnery administrativně připravili a případně organizačně zajišťovali

VF, a.s., Černá Hora: Nové systémy detekce NPL v zájmovém prostoru – vývoj monitorovacího systému na bázi enzymových senzorů s cholinesterasami, 2006 - 2008. Projekt výzkumu a vývoje podpořený MPO ČR č.j. 2A-1TP1/007 jsme pro řešitele, společnost VF, a.s., připravili, organizačně spoluzajišťovali a koordinovali s vědeckým pracovištěm (s katedrou toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany v Hradci Králové).

VF, a.s., Černá Hora: Vývoj metod založených na aplikaci technologie biosenzorů pro detekci některých mykotoxinů, 2006 - 2008. Projekt výzkumu a vývoje podpořený MPO ČR č.j. 2A-1TP1/009 jsme pro řešitele, společnost VF, a.s., připravili, organizačně spoluzajišťovali a koordinovali s vědeckým pracovištěm (s katedrou toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany v Hradci Králové).

Vakos XT, a.s.: Vývoj antidota první pomoci při intoxikaciorganofosfáty včetně účinné látky a aplikátoru a zajištění výroby. Projekt výzkumu a vývoje podpořený MPO ČR č.j. FI-IM2/104 jsme pro řešitele, společnost Vakos XT, a.s., připravili a organizačně řídili.

Jihotvar v.d. Veselí nad Lužnicí: Vývoj zpracování jemných anorganických odpadních materiálů do směsi, polotovarů a výrobků s použitím ve stavebnictví, 2004 - 2006. Projekt výzkumu a vývoje podpořený MPO ČR č.j. FI-IM3/071 jsme pro řešitele, družstvo Jihotvar, administrativně zpracovali.

Alldeco.cz, a.s. + Chemcomex Praha, a.s.: Nízkoteplotní technologie zpevňování kontaminovaných kalů založené na využití aluminosilikátových matic, 2004 - 2006. Projekt výzkumu a vývoje podpořený MPO ČR č.j. FI-IM/113 jsme pro řešitele, společnosti Alldeco.CZ a Chemcomex Praha, a.s., administrativně připravili.

Projekty výzkumu a vývoje, kterých jsme se účastnili i po odborné stránce:

Multifunkční dekontaminační činidlo pro detoxikaci bojových otravných látek a pro dezinfekci patogenních agens včetně aplikátoru. Projekt výzkumu a vývoje od roku 2009 řešíme spolu se společností Vakos XT, a.s. Cílem projektu je upravit dříve vyvinuté směsi (např. Hvězda) tak, aby bylo možné naplnit je a dlouhodobě skladovat v malých příručních aplikátorech. Projekt finančně podporuje MPO ČR č. FR-TI1/540.

Vývoj a ověření technologie pro dekontaminaci přírodními radionuklidy kontaminovaných materiálů, 2007 – 2009. Projekt výzkumu a vývoje podpořený MPO ČR č.j. 2A – 2TP1 / 112 jsme pro řešitele a spoluřešitele připravili, organizačně řídili a participovali jsme na jeho odborné části. Cílem projektu bylo vyhledat, upravit a v poloprovozním měřítku ověřit technologii pro dekontaminaci vyřazených železných předmětů z uranového průmyslu. Výstupem projektu je technologie, která umožní vyčistit více než 80 % šrotu podle platného atomového zákona (č. 18/1997 Sb), vyzkoušené technologické postupy a kalkulace cenové náročnosti procesu. Řešení projektu napomohl i státní podnik DIAMO, o.z. GEAM Dolní Rožínka, který poskytnul zázemí a radioaktivně kontaminovaný materiál určený k sešrotování. Spoluřešitelem projektu byla mj. společnost Alldeco.CZ (nyní AMEC Nuclear CR a.s.).

Vývoj polyvalentního činidla se sporicidním, antiparazitálním a fungicidním účinkem, 2006 – 2008. Projekt výzkumu a vývoje podpořený MPO ČR č.j. FI-IM3/199 jsme pro hlavního řešitele, společnost MPD plus, s r.o., Rakovník, připravili a organizačně řídili. Naše odborné pracoviště v Hradci Králové se plnohodnotně zapojilo i do vědecké části projektu. Výstupem projektu jsou široce účinná dezinfekční činidla schopná revitalizovat i zárodky parazitů hospodářských zvířat. Přípravky jsou proto vhodné např. pro dezinfekci stájí apod. Distribuce přípravků se připravuje.

Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn, 2006 – 2007. Projekt výzkumu a vývoje podpořený MPO ČR č. FT-TA3/157 jsme řešili ve spolupráci s Mendelovou lesnickou a zemědělskou univerzitou v Brně. Výstupem projektu je technologie pro odstraňování ropných skvrn a podobné kontaminace s použitím pěnotvorného přípravku DEKOROL. Součástí technologie je i návrh metody pro likvidaci vzniklého emulgátu. Přípravek DEKOROL dodává společnost MPD plus, s.r.o., Rakovník.

Vývoj snímatelných filmů pro ochranu vojenské techniky a techniky IZS HZS, 2006 – 2007. Cílem výzkumného projektu, který jsme řešili s podporou MPO ČR č. 2A – 1TP1/096, bylo vyvinout směsi, které je možné natírat nebo jinak nanášet na povrchy jako obvyklé barvy s tím, že tyto směsi vyschnou a vytvoří ochranný film. Film je možné sloupnout nebo omýt vodou. Ochranný účinek filmů byl prokázán (i vůči vybraným bojovým otravným látkám), filmy je možné připravit v potřebných barevných odstínech (významné pro použití v armádě). Filmy se natírají běžnými pomůckami, nebo stříkají vysokotlakými pistolemi. Doba schnutí je několik hodin.

Bezpečnostní ochrana objektů zvláštního významu – opatření vedoucí k minimalizaci možného zneužití chemických, biologických, radioaktivních, jaderných, výbušných látek (CBRNE) pro teroristické účely v rámci letiště Ostrava Mošnov, 2006 - 2007. Projekt výzkumu a vývoje podpořený MPO ČR č.j. 2A-1TP1/008 jsme pro řešitele, společnost VF, a.s., Černá Hora, administrativně připravili a zajišťovali jsme koordinaci s vědeckým pracovištěm (s katedrou toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany v Hradci Králové).

Činidla, prostředky a metody dekontaminace, 2003 – 2005: Projekt výzkumu a vývoje podpořený MPO ČR č.j. FF-P2/115 jsme pro řešitele, společnost VF, a.s., Černá Hora, připravili, organizačně zajišťovali a účastnili jsme se na vlastní výzkumné činnosti. Výstupem projektu jsou zejména imitanty kontaminace a dekontaminační činidlo Hvězda.

Specializované středisko pro hodnocení, využití a zneškodnění nebezpečných odpadů kontaminovaných radionuklidy („Centrum NOKR“), od roku 2000. Projekt výzkumu a vývoje podpořený MPO ČR č.j. FB-C3/04/00 jsme pro řešitele, Výzkumný ústav hutnictví železa, Dobrá, a širší konsorcium spolupracujících institucí, organizačně připravili, řídili a částečně jsme participovali i na jeho odborné části.

Radiační ochrana, nebezpečné materiály:

EUROMETEX s.r.o.: Pro společnost EUROMETEX jsme v roce 2007 zajistili povolení k dovozu a k distribuci zařízení s vestavěnými radioaktivními zářiči.

Projekt Spolana – Dioxiny, 2006 - 2007: Spolu s dalšími subjekty jsme se účastnili sanace chemicky kontaminovaných budov a zajišťovali jsme logistiku odsunu dekontaminovaných kovů. Prováděli jsme mj. preventivní kontrolu přítomnosti radioaktivních látek.

JE Temelín: V letech 2000 – 2005 jsme provozovali speciální prádelnu kontaminovaných pracovních oděvů v jaderné elektrárně Temelín. Činnost jsme prováděli ve spolupráci se společností VF, a.s., Černá Hora. Průběžně jsme prováděli vývojové činnosti pro zlepšení dekontaminační účinnosti pracího procesu.

Višegrádská 4: V roce 2003 jsme iniciovali a zorganizovali mezinárodní konferenci orgánů zemí Višegrádské čtyřky na téma společné ochrany hranic před nezákonným transportem radioaktivních materiálů. Konference byla finančně podpořena z Mezinárodního višegrádského fondu.

Transgas: V roce 2002 jsme pro společnost Transgas provedli měření těsnosti podzemního zásobníku plynu Tvrdonice u Hodonína izotopicky značeným metanem.

Letiště Praha-Ruzyně, 1997 a 1998: Dodali jsme a instalovali detekční systémy S.E.A. GmbH pro odhalování převozu radioaktivních látek.

Spalovna TKO v Praze – Malešicích, 1997: Technické a organizační zabezpečení záchytů radioaktivních materiálů v dováženém odpadu. Dodávka detekčních systémů S.E.A. GmbH.

Vytvořil projekt Webdesign-SEO.cz 2010 | Všechna práva vyhrazena